Om oss - tjänster

Vi stärker och utvecklar kommunikationen

 

Genom kommunikation, PR, IR och medierelationer stärker vi kommunikationen.

Vi är dessutom specialister inom kriskommunikation.

Uhrvis

Uhrvis stärker och utvecklar kommunikationen hos företag och organisationer genom PR, IR, utvecklade medierelationer och traditionell kommunikation.

Vi är specialister på kriskommunikation, både i det akuta skeendet och i det förebyggande arbetet.

Uhrvis hjälper företag och organisationer att skapa publicitet och kännedom, bilda opinion och hantera sin kriskommunikation. Detta sker bland annat genom att:

 

  • Bygga kompetens och struktur för kommande kriskommunikation.
  • Aktivt rådgivande i den akuta krisen och genom att tillföra extra resurser.
  • Genomföra medieträning.
  • Hyra in IR-chefer.
  • Utbilda inom kriskommunikation och medierelationer genom seminarier och kurser.
  • Etablera och utveckla kommunikationsplaner inklusive att bygga och utveckla nyhetsrum.
  • Planlägga och genomföra PR-aktiviteter.
  • Hantera och utveckla all kommunikation genom outsourcad kommunikationsavdelning.
  • Tillföra resurser via interim inom kommunikation.

 

Hans Uhrus leder Uhrvis. Han har över 20 års aktiv erfarenhet av strategisk och operativ kommunikation, bland annat som informationschef i börsnoterat bolag, som näringspolitisk chef och som VD. Tillsammans med associerade konsulter utvecklar vi kundens kommunikation.

 

Du når oss via: info@uhrvis.se och +46768950101