Kriskommunikation

UhrVIS - kommunikationsrådgivare

Uhrvis

Med lång erfarenhet av att hantera kriskommunikation och medierelationer, både i operativa roller och som rådgivare, är jag en kunnig rådgivare.


I det förebyggande arbetet erbjuder jag en Kriskommunikationsförsäkring där alla delar ingår som behövs för att vara förberedd för den kommande mediala krisen. I detta ingår:

  • Påverkansanalys
  • Budskapsträning av talesperson
  • Interninformation
  • Frågor och svar (Q&A)
  • Kartläggning av tänkbara kriser
  • Kriskommunikationsplan
  • Krispolicy
  • Omvärldsbevakning och analys
  • Rutiner för övning och uppdatering


I den akuta krisen agerar jag rådgivare till VD och ledningsgrupp. Jag kan även gå in i operativa roller såsom talesperson, presschef eller kommunikationschef, men oftast är min roll som erfaren strateg.


Medieträning

Jag tränar talespersoner och ledare i hur de ska agera i kontakter med journalister.


Utbildning och föredrag

Jag utbildar ledningsgrupper och styrelser i krishantering, medierelationer och presentationsteknik.