Om oss

Hans Uhrus - Krishanterare, Kommunikationsexpert, Interimskonsult

 

Med över 25 års erfarenhet från kommunikativa uppdrag i börsnoterade bolag, offentlig verksamhet, mindre bolag och startups erbjuder jag rådgivning, stöd, utbildning och interimstjänster.


KRISHANTERARE

 • Aktivt stöd i den mediala krisen. Rådgivande och operativa roller. Medietränar. Genomför krisövningar. Förebyggande aktiviteter.PROAKTIVA AKTIVITETER

 • Kriskommunikationsförsäkring – säkerställer att organisationen är förberedd och tränad för kommande krishantering, medierelationer och andra kommunikativa utmaningar. Innefattar: Påverkansanalys, Initiering av Krisgrupp, Budskapsträning av talesperson, Medieträning inför kamera, Interninformation, Kartläggning av tänkbara kriser, Frågor & Svar, Kriskommunikationsplan och Krispolicy, Övning.

 

 

STÖD

 • Akut hjälp i den mediala krisen – aktiv strategisk och operativ rådgivare i den mediala krisen. Kan även innefatta avlastning av den egna organisationen och materialframtagning.


 • Utveckla kvartalspresentationerna – både de skriftliga - men framför allt den munliga presentationen vid analytikerpresentation och investerarträffar.

 

 • Pressmeddelande – framtagande av slagkraftigt pressmeddelande. Kan med fördel kombineras med Budskapsframtagning och Frågor & Svar.

 

 • Budskapsframtagning och Frågor & Svar – vid nyheter, förändringar och befarade händelser tas budskap fram, Frågor & Svar samt kompletterande texter.

 

 

UTBILDNING

 • Medieträning och presentationsteknik – så här framträder du i media, skapar förtroende och bygger relationer med journalister. Träning framför kamera för att kunna hantera de riktigt svåra frågorna samt bemästra kroppsspråket.


 • Kriskommunikation - seminarium – förstå krisen och hur den ska hanteras. Med en teoretisk inledning och efterföljande stor mängd av verkliga exempel bygger vi kunskap om medielogiken och hur man ska hantera den mediala krisen.

 

 

LÄNGRE OPERATIVA UPPDRAG

 • Interimsuppdrag – hel eller deltid; Kommunikationschef, Presschef, Näringspolitisk chef, stöd till IR.

 


Har lång erfarenhet av kommunikation och medierelationer i roller som Kommunikationsdirektör, Presschef, Informationschef, IR-ansvarig och VD. 


  Välkommen att kontakta mig!


  Hans Uhrus

  hans.uhrus@uhrvis.se

  +46768950101